Obchodní podmínky | Fotoobrazy z plátna

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Fotoobrazy z plátna s.r.o.
Smetanova 1908/9
737 01 Český Těšín

IČ: 14212544
DIČ: CZ14212544

Kontaktní údaje:

email: objednavky@fotoobrazyzplatna.cz
telefon: 792 366 459 (Po-Pá- 10:00-16:00)

Provozovna:

Smetanova 1908/9
Český Těšín 737 01
web: www.fotoobrazyzplatna.cz (dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese….. (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednávka s povinností zaplatit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, se zásadami ochrany osobních údajů, s manuálem pro vkládání fotek, a že si zkontroloval upravené fotky pomocí tlačítka Zkontrolovat fotku pro tisk.

5. Tisk na plátna : Prodávající kontroluje počet pixelů pomoci systému pro vkládání fotek. Prodávající nekontroluje obsah fotky (to je na každém kupujícím, aby fotky posílal v pořádku, nerozmazané, takové jak je chce vytisknout). Prodávající upozorňuje kupujícího na nedostatečný počet pixelů dané fotky. Kupující má možnost si fotku pro tisk zkontrolovat před dokončením objednávky pomocí tlačítka "Zkontrolovat pro tisk", s toutou kontrolou kupující také souhlasí při dokončení objednávky. Za obsah fotky prodávající neručí, a je za ně zodpovědný kupující. Kupující prohlašuje, že je majitelem autorských práv fotek v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu. Systém Vám dovolí vložit fotku ve výši maximálně 30 MB, pokud bude fotka přesahovat tuto velikost, můžete fotku snížit.

- Plátno má zahnuté natisknuté okraje. Hrany zrcadlíme (kopírujeme 2,5 cm z okrajů fotky, a tiskneme na hrany), takže do systému vkládejte prosím fotku pokud možno s dostatečným pozadím. To znamená vkládejte prosím fotky tak, aby u okrajů nebyla část ruky, hlavy... berte prosím na vědomí že těch 2,5 cm z okrajů budeme kopírovat na hranu. Reklamace se na toto nevztahuje.

- Za ořez fotky v náhledu si každý zákazník odpovídá sám. Na přední straně fotoobrazu bude pouze ta část, kterou vidíte v náhledu jako čistou fotku, to co bude pod bílým páskem na obraze nebude!

V případě, že fotka nebude sedět na rozměr, který jste si zakoupili, prodávající může fotku mírně oříznout, tak aby seděla pro daný rozměr. Nebo prodávající může zvolit o něco větší rozměr, tak aby fotka hezky sedla do rozměru, a má právo si účtovat minimální doplatek, o kterém bude kupující informován v mailu.

- Pozor, pokud si zákazník nezvolí lakování plátna, tak se důrazně nedoporučuje šahat na plátno nebo jakkoliv s plátnem neopatrně manipulovat, jelikož si tímto krokem můžete plátno poškodit.

6. UV TISK: Prodávající kontroluje počet pixelů pomoci systému pro vkládání fotek. Prodávající nekontroluje obsah fotky (to je na každém kupujícím, aby fotky posílal v pořádku, nerozmazané, takové jak je chce vytisknout). Prodávající upozorňuje kupujícího na nedostatečný počet pixelů dané fotky. Za obsah fotky prodávající neručí, a je za ně zodpovědný kupující. Kupující prohlašuje, že je majitelem autorských práv fotek v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

- Za ořez fotky v náhledu si každý zákazník odpovídá sám. Na přední straně fotoobrazu bude pouze ta část, kterou vidíte v náhledu jako čistou fotku, to co bude pod bílým páskem na obraze nebude!

- Pozor, nedoporučujeme mýt sklo ve vodě, nedoporučujeme otírat sklo ze strany tisku jelikož tímto krokem si poškodíte tisk na skle, a u takového poškození nebude reklamace uznaná.

- Sklo nesmí přijít ze zadní strany ke kontaktu s vlhkostí, pokud se tak stane, a tisk se poškodí, nebude reklamace uznaná.

7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. 

8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

9. V případě, že kupující chce sloučit objednávky, tak si účtujeme poplatek 60 Kč za sloučení objednávek. Toto sloučení jde provést do 1 dne od objednání první objednávky.

10. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku  email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

12. Storno zaplacené objednávky na klasickou a expresní výrobu není možné. Pokud nechtíc udělate dvě objednávky, a obě dvě zaplatíte za storno objednávky si uctujeme 100 Kč nebo pokud chcete zaplacenou objednávku do 24 hodin od objednání v klasické výrobní době stornovat účtujeme si poplatek 100 Kč. Pokud se nachází objednávka v procesu výroby storno není možné.

13. Dřevěné klínky se používají pouze v případě, žeby plátno povolilo. Ale nestává se to. Když budete instalovat dřevěné klínky, prosím postupujte opatrně, tak ať nedojde k ohybu rámu, jelikož rám je ručně skládaný.

14. Poplatek za výměnu fotek nebo změnu rozměru 100 Kč ve stavu zaplaceno, v případě že objednávka je již ve stavu ve výrobě, změna fotek není možná.

15. Poplatek 100 Kč za výměnu fotky, v případě že si zákazník nahraje špatnou fotku(černé okraje). Zákazník pokud bude chtít vyměnit fotku, nahraje si novou objednávku.
16.  Prodloužení dárkového poukazu
 - Prodloužení je možné pouze v případě, že si zakoupíte prodloužení dárkového poukazu https://www.fotoobrazyzplatna.cz/prodlouzeni-darkoveho-poukazu
 - Prodloužení je možné pouze o 2 měsíce. 
 - Poukaz je možné prodloužit pouze v případě, že je po splatnosti maximálně 1 měsíc nebo je před koncem splatnosti. Starší propadlé poukazy již nelze prodloužit.
 - Sloučení dárkových poukazů není možné.

17. Manuál pro vkládaní fotek:

-Do editoru vkládejte fotografii originálně focenou ve vysokém rozlišení.
-Vyvarujte se vkládaní fotografií, kde je na okraji například: část úst, nosu, ruky, hlavy (mějte na paměti, že tuto část fotografie budeme kopírovat na hranu obrazu), a obraz nebude možné reklamovat v tom smyslu, že Vám vadí, že na hraně se zobrazují například ještě jednou ústa.
-Za kvalitu fotografie odpovídá každý zákazník sám, před vložením do editoru si prosím pořádně zkontrolujte, jestli není fotografie rozmazaná nebo zrnitá. Opět se na tuto chybu nebude brát zřetel, jelikož je na každém zákazníkovi, aby si fotografii zkontroloval.
-Po dokončení objednávky již není možné fotografii změnit, jelikož ihned po zaplacení nám jdou fotografie automaticky do tiskové fronty.
-Náš editor kontroluje minimální počet pixelů potřebný pro Vámi vybraný rozměr.
-Vyvarujte se vkládání fotografií stáhnutých ze sociálních sítí (tyto sítě vždy snižují kvalitu fotografií).
-Pokud Vám někdo pošle fotografii k vytištění, vždy je nutné zasílat fotografii v nejlepší možné kvalitě. Buď je vhodné použít nějaké úložiště, nebo při vkládání fotografie do mailu odmítnout snížení velikosti fotografie, které mail většinou nabízí.
-Snažte se prosím vyvarovat fotografiím bez dostatečného osvětlení (tmavé fotografie, které byly focené bez denního světla, blesku nebo jiného osvětlení).
-Při vkládaní fotografie do editoru si prosím dávejte pozor na červené oči, jakékoliv ušpinění na oblečení, a podobně. Veškeré tyto nedostatky, které budete mít na fotografiích, budou také na obraze. Budou vidět více, jelikož si je necháváte tisknout na velkých rozměrech.
-Pozor si také dejte na jakékoliv neprofesionální úpravy fotografií, které mohou také snížit rozlišení fotografie.
-V košíku a před odesláním objednávky si prosím zkontrolujte fotografie v kvalitě, ve které jdou do tisku, pomocí stisknutí tlačítka "ZKONTROLOVAT PRO TISK". Na pozdější reklamace, co se týká barevných tonu fotek, nebudeme brát ohled.
-Fotky vidíme v zobrazení RGB množství odstínů tvořené monitorem je mnohonásobně vyšší, než jaké dokáže namíchat toner. Veškeré tiskárny tisknou v modelu CMYK, který nabízí mnohem menší barevnou škálu.
-Když si fotku zobrazíte na monitoru, tak monitor je podsvícený, je tam značný jas, nikdy nelze počítat s tím, že fotka bude naprosto identická, co se týká světlosti. Pokud by to tak mělo být, při porovnání by jste si museli ztlumit jas monitoru na minimum.

-Plátno Recycled Satin Canvas 330g/m², Plátno Satin Canvas 350g/m² 100% bavlna vytahuje barvy. To znamená že barvy budou o něco sytější než barvy na fotce, je to způsobené povrchovou úpravou plátna na lesklý materiál. 

- Při sytě černých barvách na fotce doporučujeme zvolit lakování. V případě že si zvolíte sytě černou barvu bez lakování důrazně nedoporučujeme na plátno sahat, může dojít k poškození barev.

-Lakování také vytahuje barvym, tudíž plátno s lakováním bude mít sytější barvy.


18. Uzavřením objednávky souhlasím s tím, že ze zadní strány plátna se nachází naše logo a jméno a příjmení z Vaši objednávky. V případě, že jste si zvolili uv tisk ze zadní strany je naše logo.

19. Uplatnění dárkových poukazů - dárkový poukaz má platnost od zakoupení 6 měsíců, po této době platnost dárkového poukazu propadá. Dárkový poukaz má jednorázovou platnost. Hodnota objednávky, kde je uplatněný dárkový poukaz musí být minimálně stejná nebo vyšší jako hodnota dárkového poukaz. Pokud v objednávce zvolíte kod dárkového poukazu, tak ho nelze kombinovat se slevovým kuponem.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 

- on-line platební kartou nebo on-line bankovním tlačítkem

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5. Zboží je kupujícímu dodáno:

- na adresu určenou kupujícím objednávce kurýrní službou GLS nebo Top Trans u nadrozměrných obrazů.
- osobním odběrem na odběrním místě  v Českém Těšíně.

6. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad sepsat zápis o poškozeném obalu s kurýrem. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, a je potřeba sepsat s dopravcem zápis o škodě obalu.

10. Zakládáme si na vysoké kvalitě obrazu, balíky od nás odchází pečlivě zabalené do obalu, bublinkové fólie, a vlnité lepenky, následně ještě zpevněné lepící páskou. Prosíme o pečlivou kontrolu balíku, který Vám kurýr přiveze. Pokud by byl balík poškozený, prosíme o sepsání  zápisu o poškozeném obalu, který Vám kurýr předá na vyžádání. Reklamace Vám nebude uznaná v  případě poškození obrazů způsobené dopravou bez sepsání zápisu o poškozeném obalu.

11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího, a to dnem připsání platby na účet prodávajícího.

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

13. Doba dodání je nyní u expresní výroby 2 pracovní dny, a u klasické výroby 5 pracovních dní. První pracovní den se počítá jako následující od zaplacení. Po odeslání objednávky Vám přijde na mail sledovací číslo balíku s odkazem na sledování zásilky.

14. Při nákupu nad 2499 Kč doprava zdarma, kromě rozměrů 150x100 cm a 200x100 cm.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy dle zákona § 1837 občanského zákoníku: 

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 Na zboží a zakázku vyrobenou dle přání spotřebitelé, není možné se zákona uplatnit právo o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
- nepřevzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

- kupující je povinen dodržovat doporučení ze strany prodávajícího( odstavec III, bod 5 a 6.) ohledně péče o zboží, pokud tyto doporučení kupující nedodrží, tak reklamace nebude uznaná.


2. V případě výskytu vady  může kupující  požadovat:

- opravu zboží,
- přiměřenou slevu z kupní ceny

- odstoupit od smlouvy, pokud se vada vyskytuje opakovaně

3. V případě vady kupující kontaktuje prodávajícího buď telefonický nebo mailem: objednavky@fotoobrazyzplatna.cz a domluví se s prodavajícím na dalším postupu. Na mail je potřeba poslat zápis o škodě (který kupující sepíše s kurýrem) fotky vady, a následně se domluví prodavající s kupujícím na svozu reklamovaného zboží. Kupující v žádném případě neposílá reklamovaný výrobek na vlastní náklady. Prodávající si zajistí na vlastní náklady svoz reklamovaného výrobku na adresu kupujícího.

4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

5. Prodávající elektronický informuje kupujícího o výsledku reklamace.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7. V případě neuznání reklamace je kupující povinen uhradit náklady za svoz vynaložené od kupujícího k prodávajícímu, a následně od prodávajícího ke kupujícímu. Částka je účtovaná za dvojí dopravu. Částka účtovaná za jednu dopravu je uvedená v článku:

 Doprava a platba

8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

10. Reklamace se nevztahuje na změnu barev po nějakém čase, jelikož toto může být způsobené slunečním zářením, kterým nesmí být obrazy bez lakování vystavovaný.

11.Reklamace se nevztahuje na mechanické poškrábaní barvy z plátna, pokud není nalakované.

12.Důrazně nedoporučujeme v blízkosti obrazu spalovat pravidelně svíčky, svíčky do ovzduší můžou uvolňovat škodlivé látky, které můžou způsobit postupné zažloutnutí plátna.

13. Při posouzení reklamace vycházíme i z toho, jestli jste dodrželi body z manuálu pro vkládaní fotek, se kterým souhlasíte, že jste si ho přečetli, když jste objednávku uzavírali.

https://www.fotoobrazyzplatna.cz/a/manual-pro-vkladani-fotky-1-8

14. Reklamace se nevztahuje na sytost barev jednotlivých materiálu. Výtisky na matných materiálech v případě pigmentového tisku budou o něco méně systější než ty samé výtisky na lesklých materiálech jako Plátno Recycled Satin Canvas 330g/m², Plátno Satin Canvas 350g/m² 100% bavlna, a také lakování.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2021

Sledujte nás na @fotoobrazy_z_platna
Fotoobrazy z plátna
Odebírejte naše novinky a akce

Chcete, aby vám neuniklo nic důležitého z našeho eshopu?
Pak neváhejte a přihlašte se k odběru novinek.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Přijímáme online platby Visa MasterCard gPay ApplePay
Balíček vám doručí GLS Toptrans